Europska unija | Zajedno do fondova EU
Europski struktursni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Jastrebarsko

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom

Dvorac Erdödy simbol je grada i najstarije zdanje smješteno u prekrasnom starom parku koji je hortikulturni spomenik. Obnova i očuvanje ovog vrijednog povijesno-prirodnog resursa od izuzetne je važnosti za ostvarivanje brojnih kulturnih, društvenih i ekonomskih koristi cijelog jaskanskog kraja.

Obnovom ove povijesne priče, za lokalnu zajednicu:

  • stvaramo nove vrijednosti i čuvamo nasljeđe naših predaka
  • obnavljamo kulturnu baštinu i gradimo pristupnu infrastrukturu (parkiralište) za istu
  • sprječavamo daljnje propadanje i neiskorištenost prostora s ciljem namjene lokacije u javne, društveno-kulturne, ekonomske i turističke svrhe

Obnova povijesne baštine naša je budućnost!

Razdoblje provedbe projekta
od 29. ožujka 2018.
do 16. kolovoza 2022.
(anex 31. prosinca 2023.)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
49.503.626,59 HRK
Naziv projekta
Obnova i revitalizacija
dvorca Erdödy u
Jastrebarskom
Ukupna vrijednost projekta
73.639.686,93 HRK
Vlastita sredstva korisnika
24.136.060,34 HRK
Nositelj projekta
Grad Jastrebarsko
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko

Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uključuje obnovu i revitalizaciju neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca Erdödy, zaštićenog kulturnog dobra te izgradnju parkirališta (površine 5.575 m2 ) kojim će se osigurati adekvatan pristup brownfield lokaciji.

  • vrijedan povijesno - prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb prenamijenit će se i urediti za potrebe stanovništva te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština.
  • revitalizacijom napuštenog prostora od 3.709,47 m2 riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području Grada Jastrebarskog i gravitacijskog područja urbane aglomeracije.

Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“ KK.06.2.2.06.0008, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezija RH 14-20, Prioritetna os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, specifični cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja).

Kome je projekt namijenjen?

Obnova dvorca i izgradnja potrebne infrastrukture unaprijedit će život svih građana Jastrebarskog i okolice, dok će s druge strane njegova obnova privući nove posjetitelje i putnike te samim time postati dodatna turistička vrijednost našega kraja.

Novosti

Dvorac u dječjem oku

Obnova dvorca Erdödy važna je za sve građane Jaske, pa tako i za one najmlađe. Svoje emocije prenijeli su na papir i pokazali cijelom gradu na izložbi dječjih radova održanoj u perivoju. Dječja mašta uključila je tako brojne želje o budućim sadržajima dvorca, no jedno je svima zajedničko – veselje što će on uskoro svima otvoriti svoja vrata.

Više

Sljedeći je na redu krov

Radovi na obnovi dvorca Erdödy u punom su zamahu, a po završetku Jastrebarsko će dobiti novi kulturno-turistički centar grada. Prijavljen je, naime, projekt njegovog opremanja, čime se otvaraju i mogućnosti za dodatne sadržaje, kao što je posjetiteljski i interpretacijski centar kulture, povijesti i glazbe.

Više

Ojačavanje temelja i konstrukcije dvorca

U tijeku je nekoliko paralelnih vrsta radova kojima se ojačavaju temelji i konstrukcija dvorca. Montažom čeličnih kosnika radi se na bočnom osiguranju južnog i zapadnog trijema, a podupiru se i stropne konstrukcije dvorca.

Više

Radno u dvorcu Erdödy

U tijeku su radovi unutar i izvan dvorca Erdödy, uključujući rušenje pojedinih zidova i podupiranje svodova i stropnih konstrukcija. Planira se radni plato, kao i plato za mlazno injektiranje s postavljanjem postrojenja, a sve u sklopu zemljanih radova oko dvorca.

Više

Pripreme za temeljenje i zbrinjavanje građe

Dugo očekivani radovi na obnovi dvorca Erdödy započeli su krajem srpnja, a trenutno se radi na pripremi radnog platoa za izvođenje radova dubokog temeljenja. Izvođač je započeo i s rušenjem i demontažom pojedinih zidova dvorca, a u tijeku je i proces podupiranja najoštećenijih dijelova konstrukcije.

Više

U tijeku su pripremni radovi na projektu obnove dvorca Erdödy

Kao što je i najavljeno, od kraja srpnja traju pripremni radovi na projektu obnove dvorca Erdödy. Nakon što je, prema smjernicama struke, uklonjeno određeno drveće, postavljeni su zaštitna ograda i kontejneri, a trenutno se radi na raščišćavanju prostora dvorca od otpada i otpadnog građevinskog materijala.

Više

Postavlja se zaštitna ograda oko dvorca

Nakon što je, prema smjernicama struke, uklonjeno drveće, u tijeku je ograđivanje dvorca i prostora oko njega kako bi se zaštitilo gradilište. Početkom sljedećeg tjedna počinju i radovi u samom dvorcu, ponajprije uklanjanje otpadnog građevinskog materijala pod konzervatorskim nadzorom.

Više

Krenuli radovi na obnovi dvorca Erdödy

Uvođenjem izvođača radova u posao, u petak 22. srpnja i građevinski je započela povijesno važna obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom. Prvi su na redu pripremni radovi koji će potrajati kroz narednih mjesec dana, a u sklopu njih planirano je rušenje i uklanjanje određenog drveća te ostali zemljani radovi. Potom slijedi postavljanje kontejnera na gradilištu i ograđivanje.

Više

Perivoj dvorca Erdödy proglašen najljepšim parkom u Hrvatskoj

U velikom izboru najljepših parkova koje je proveo portal Gradonačelnik.hr perivoj dvorca Erdödy u Jastrebarskom proglašen je najljepšim parkom u Hrvatskoj. Stručni žiri činili su predstavnici Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predsjednik Mario Jukić i potpredsjednica Andrea Knez te Vjeran Stilinović ispred organizatora. Ocjenjivali su oblikovno rješenje parka, njegovu funkcionalnost, izbor biljnog materijala, održavanje, urbanu opremu i njezino održavanje, kvalitetu i količinu sadržaja u parku te inovacije i nove tehnologije.

Više

Potpisan ugovor za izvođenje radova, kreće obnova dvorca Erdödy

Potpisom ugovora za izvođenje radova na obnovi i revitalizaciji dvorca Erdödy u Jastrebarskom stvoreni su i posljednji uvjeti za početak obnove jednog od najljepših i najprepoznatljivijih simbola Jaske. Ugovor su u četvrtak 30. lipnja 2022. u atriju dvorca potpisali Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog i Srđan Jončić, član Uprave poduzeća ING-GRAD d.o.o. specijaliziranog za sanaciju, restauraciju i konzervaciju spomeničke i kulturne baštine, kojem je posao dodijeljen na temelju provedenog postupka javne nabave.

Više

Raspisan natječaj za radove na dvorcu

Ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole približio se datum početka radova na obnovi dvorca Erdödy u Jastrebarskom. Naime, time su stvoreni svi preduvjeti za pokretanje postupka javne nabave za građevinske radove koji je objavljen 21. ožujka. Njime je procijenjena vrijednost radova na 73.140.000,00 kuna bez PDV-a.

Više

Novo parkiralište uz dvorac Erdödy

Hortikulturnim radovima i sadnjom drveća završen je projekt izgradnje parkirališta kraj dvorca Erdödy. Dio je to projekta obnove dvorca, sufinanciranog sredstvima fondova EU, a parkiralište je namijenjeno prvenstveno posjetiteljima dvorca i parka u kojem uskoro kreće sezona klizanja, kao i svim građanima. Na ovaj će se način doprinijeti i povećanju sigurnosti, osobito polaznika i profesora Glazbene škole koja se nalazi u blizini. 

Više

Projekt vrijedan 73 milijuna kuna vraća sjaj dvorcu Erdödy u Jastrebarskom

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom vrijedan 73.639.686,93 kuna jučer je svečano predstavljen javnosti. Projekt obnove simbola grada i najstarijeg zdanja na području Jastrebarskog sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 49.503.626,59 kuna, dok ostatak sredstava u iznosu od 24.136.060,34 kuna osigurava Grad Jastrebarsko. 

Više

Počeli radovi na izgradnji parkirališta u sklopu projekta obnove dvorca Erdödy

U sklopu projekta obnove dvorca Erdödy započeli su radovi na izgradnji parkirališta uz sam park Erdödy, čijom će se izgradnjom posjetiteljima dvorca i perivoja osigurati adekvatna pristupna infrastruktura u centru Jastrebarskog. Ovom investicijom bit će uređeno više od 5.575 četvornih metara površine na kojoj će biti izgrađeno čak 95 parkirnih mjesta za automobile, od čega 5 mjesta za vozila osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima te 3 mjesta za autobuse.

Više

Novi korak do obnove dvorca! Potpisan ugovor o pružanju izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca

Gradonačelnik grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel i direktor tvrtke Capital Ing d.o.o. Marko Jagačić u petak 5. ožujka 2021. godine potpisali su Ugovor o pružanju usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom.

Više

Gradonačelnik Novosel potpisao 49,5 milijuna kuna vrijedan ugovor za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom

Nakon deset godina upornog zalaganja, 1. srpnja 2020. Gradu Jastrebarskom odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 49.503.626,59 kuna za projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“. Obnova i očuvanje ovog vrijednog povijesno-prirodnog resursa od izuzetne je važnosti za ostvarivanje brojnih kulturnih, društvenih i ekonomskih koristi cijelog jaskanskog kraja.

Više

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Kontakt