Europska unija | Zajedno do fondova EU
Europski struktursni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Jastrebarsko

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom

Dvorac Erdödy simbol je grada i najstarije zdanje smješteno u prekrasnom starom parku koji je hortikulturni spomenik. Obnova i očuvanje ovog vrijednog povijesno-prirodnog resursa od izuzetne je važnosti za ostvarivanje brojnih kulturnih, društvenih i ekonomskih koristi cijelog jaskanskog kraja.

Obnovom ove povijesne priče, za lokalnu zajednicu:

  • stvaramo nove vrijednosti i čuvamo nasljeđe naših predaka
  • obnavljamo kulturnu baštinu i gradimo pristupnu infrastrukturu (parkiralište) za istu
  • sprječavamo daljnje propadanje i neiskorištenost prostora s ciljem namjene lokacije u javne, društveno-kulturne, ekonomske i turističke svrhe

Obnova povijesne baštine naša je budućnost!

Razdoblje provedbe projekta
od 29. ožujka 2018.
do 16. kolovoza 2022.
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
49.503.626,59 HRK
Naziv projekta
Obnova i revitalizacija
dvorca Erdödy u
Jastrebarskom
Ukupna vrijednost projekta
73.639.686,93 HRK
Vlastita sredstva korisnika
24.136.060,34 HRK
Nositelj projekta
Grad Jastrebarsko
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko

Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uključuje obnovu i revitalizaciju neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca Erdödy, zaštićenog kulturnog dobra te izgradnju parkirališta (površine 5.575 m2 ) kojim će se osigurati adekvatan pristup brownfield lokaciji.

  • vrijedan povijesno - prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb prenamijenit će se i urediti za potrebe stanovništva te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština.
  • revitalizacijom napuštenog prostora od 3.709,47 m2 riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području Grada Jastrebarskog i gravitacijskog područja urbane aglomeracije.

Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“ KK.06.2.2.06.0008, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezija RH 14-20, Prioritetna os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, specifični cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja).

Kome je projekt namijenjen?

Obnova dvorca i izgradnja potrebne infrastrukture unaprijedit će život svih građana Jastrebarskog i okolice, dok će s druge strane njegova obnova privući nove posjetitelje i putnike te samim time postati dodatna turistička vrijednost našega kraja.

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Kontakt