Europska unija | Zajedno do fondova EU
Europski struktursni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Jastrebarsko

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.

Ojačavanje temelja i konstrukcije dvorca

U tijeku je nekoliko paralelnih vrsta radova kojima se ojačavaju temelji i konstrukcija dvorca. Montažom čeličnih kosnika radi se na bočnom osiguranju južnog i zapadnog trijema, a podupiru se i stropne konstrukcije dvorca.

Istovremeno se nastavlja s geodetskim iskolčavanjem stupnjaka po dvorišnom/unutarnjem obodu dvorca i unutar sjevernog krila, kao i mlaznim injektiranjem stupnjaka. U sjevernom krilu prizemlja temelji se injektiraju ekspandirajućom smolom, dok se postojeće temeljne trake dijamantno izrezuju. Radi se i na svodovima, gdje se postavljaju oplate i izvodi prezidavanje.

Svi su spomenuti radovi nužni kako bi dvorac imao što čvršću konstrukciju i temelje, što je preduvjet za postojanost same građevine, primjenjujući najnovije standarde seizmičke zaštite objekta.

Kontakt