Europska unija | Zajedno do fondova EU
Europski struktursni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Jastrebarsko

Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarsko.

Radno u dvorcu Erdödy

U tijeku su radovi unutar i izvan dvorca Erdödy, uključujući rušenje pojedinih zidova i podupiranje svodova i stropnih konstrukcija. Planira se radni plato, kao i plato za mlazno injektiranje s postavljanjem postrojenja, a sve u sklopu zemljanih radova oko dvorca.

Unutar dvorca ruše se zidovi, podupiru stropne konstrukcije, radi se na produbljivanju unutarnjih podova prizemlja i uklanjanju slojeva podova stropnih konstrukcija prvog kata. Pod nadzorom konzervatora nastavlja se sa sortiranjem uporabljivog i otpadnog građevinskog materijala, a rušilo se i preostalo drveće koje je unaprijed određeno prema smjernicama struke.

Kontakt